Bijzondere algemene ledenvergadering

Meldt je aan voor de vergadering via voorzitter@nwvv.nl

Namens het bestuur wil ik ieder lid of zijn/haar ouders/verzorgers uitnodigen voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BAL) op donderdag 10 februari om 19.30 uur. Deze BAL staat in het teken van de toekomst van het voetbal in Nieuw-Weerdinge. We nodigen jullie

van harte uit om jullie mening hierover met ons te delen, deelname is vanzelfsprekend niet verplicht. Als u deel wilt nemen graag uiterlijk woensdag 9 februari hiervoor aanmelden zodat wij in kunnen schatten of onze kantine groot genoeg is voor de bijeenkomst. Mocht dit niet zo zijn dan proberen we uit te wijken naar de sporthal.

Aanmelden kan door mij (Mark Kok) een bericht te sturen of door een email te sturen naar voorzitter@nwvv.nl

We hopen er samen een vruchtbare avond van te maken, hopelijk tot ziens. Vriendelijke groet namens het voltallige bestuur van NWVV,

Mark Kok, voorzitter NWVV

Back To Top