NWVV

Op dinsdag 1 oktober om 20.00 uur staat de algemene ledenvergadering van NWVV op het programma. De agenda vind je hier onder.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen vorige algemene ledenvergadering (18 oktober 2018)
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag Secretaris
 5. Jaarverslag Jeugdsecretaris
 6. Jaarverslag Penningmeester
 7. Vaststellen Begroting
 8. Vaststellen Contributie
 9. Jaarverslag Kascommissie
 10. Verkiezing Kascommissie
 11. Verkiezing bestuursleden

• Aftredend en niet herkiesbaar
 A. van Oosten
 M. Stuut

• Aftredend en herkiesbaar
 B. Jansen

• Kandidaat bestuursleden
 H. Koning

 1. Mededelingen Bestuur
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Kandidaat bestuursleden kunnen zich tot een uur voor de algemene ledenvergadering melden bij het bestuur. Door het stoppen van meerdere bestuursleden is het noodzaak dat men zich aanmeld, want zonder bestuur geen vereniging!

Back To Top