_DSC4905

Commissie “Behoud voetbal voor Nieuw-Weerdinge” van start!

Voor de leefbaarheid, sociale contacten en fitheid van de bewoners vinden de beide voetbalverenigingen in Nieuw-Weerdinge het verenigingsleven en een actieve levensstijl van belang. De aandacht van beide verenigingen gaat daarbij in de eerste plaats uiteraard uit naar het voetbal.

Vanuit de bewonersoverleggen die recent in Nieuw-Weerdinge hebben plaatsgevonden is naar voren gekomen dat de inwoners het belangrijk vinden dat het voetbal in de toekomst in het dorp moet blijven bestaan. Daarop hebben de besturen van beide voetbalverenigingen een commissie in het leven geroepen bestaande uit vertegenwoordigers van NWVV, vv TITAN, Stichting Dorpenzorg en Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge. Deze commissie heeft de volgende opdracht meegekregen:

“Breng in kaart hoe het voetbal kan worden behouden in Nieuw-Weerdinge”

De commissie is voornemens om middels interviews, met o.a. de achterbannen, in kaart te brengen hoe het voetbal de komende jaren in Nieuw-Weerdinge op een “vitale” manier behouden kan blijven. Ook spontane reacties zijn van harte welkom. Hiervoor kunnen betrokkenen zich wenden tot een of meer commissieleden.

Alle suggesties, opmerkingen en ideeën worden meegenomen in het uiteindelijke advies naar de beide besturen. De commissie zal eind maart verslag uitbrengen aan beide besturen. Deze zullen zich dan beraden over te nemen vervolgstappen.

Back To Top