16 oktober 2020
Beste ouders/ verzorgers,
De besturen hebben zich gebogen over de vraag hoe we de trainingen voor de
jeugd onder 18 jaar op een goede manier door kunnen laten gaan.
Enerzijds zijn er de zorgen om het verder verspreiden van het virus, op welke manier dan ook,
anderzijds zien wij ook zeker in dat we de jeugd de mogelijkheid kunnen en mogen bieden om te
bewegen. We hebben daarom het besluit genomen om per team 1 trainingsmoment per week in te
voeren, voor de komende 4 weken.
Dit zal zijn op de maandagavond of de donderdagavond (uiteraard tijdens het normale
trainingsmoment).
Tijdens de trainingen zal er in een kleedkamer de mogelijkheid zijn tot toiletbezoek.
Graag wijzen wij nog op het volgende:
voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
heb je klachten?
*Blijf thuis
*ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies
van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen

 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten)
 • vermijd drukte
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie
 • schud geen handen;
  Mocht de KNVB met andere richtlijnen komen, dan zullen wij dit met u communiceren.
  Laten we goed naar elkaar blijven omzien en blijf gezond!
  Namens NWVV, vv Titan en het jeugdbestuur,
  Een sportieve groet!
Back To Top