Eigen bijdrage jeugdkamp

Enige tijd geleden zijn de mails de deur uit gegaan met betrekking tot de eigen bijdrage voor het jeugdkamp.

Mocht u niet willen sparen en het bedrag in één keer willen overmaken?

Wilt u dit dan doen voor 15 april op rekeningnummer IBAN NL68RABO0345900928 t.n.v. Jeugdbestuur NWVV/Titan.

Dit onder vermelding van de “naam” van het jeugdlid en het “team” waarin men speelt.

Ook kan het bedrag in drie gedeeltes gespaard worden (5 euro per maand) in de maanden februari, maart en april. Dit gaat via de eigen trainer/leider.

Vragen?

Neem dan contact op met:

Tanja Hofman,
Tel.: 06 – 48 25 58 97
Mail: JeugdbestuurNWVVTitan@gmail.com

Een sportieve groet,

Tanja Hofman
Jeugdbestuur NWVV/Titan

Back To Top