Hallo leiders/trainers, leden & ouders,

Naar aanleiding van de laatste persconferentie zijn er nieuwe ontwikkelingen m.b.t. Corona-beleid.
Dit houdt onder andere in dat de jeugd t/m JO12 weer mag trainen vanaf 29 april. Wij zullen met deze groepen starten op 4 mei. De jeugd boven de 12 zal de komende twee weken nog niet trainen. Wij zullen op 13 mei beslissen of ook deze groepen kunnen gaan trainen
Er mag alleen gebruikt gemaakt worden van Veld 2, het veld voor de Titan-kantine. Maandag zal de JO-08 & JO-09 trainen van 18:30-19:30. Op de woensdag zal de JO-11 & JO-12 trainen van 18:30-19:30.

We zijn ons als jeugdbestuur bewust van het feit dat dit een hele nieuwe situatie is. Om alles zo goed mogelijk in goede banen te leiden hebben we deze infobrief opgezet en zijn er op de trainingsavonden 2 Corona coördinatoren naast de trainers aanwezig, welke te herkennen aan de gekleurde hesjes.

Vanuit de gemeente en de KNVB is een protocol opgesteld (https://nocnsf.nl/sportprotocol). Wij als vereniging vinden het erg belangrijk dat iedereen zich hieraan houdt om de veiligheid- en hygiëne te waarborgen. Hieronder een samenvatting van de maatregelen:

 • Stem met je kind(eren) uw contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • De trainer of coördinator kan de speler naar huis sturen bij misdraging of ziekteverschijnselen;
 • Was voordat je naar de training gaat minimaal 20 seconden je handen met water en zeep;
 • Kom zoveel mogelijk zelf op eigen gelegenheid naar de sportlocatie. Wanneer je als ouder je kind komt brengen of ophalen houd dan 1,5 meter afstand. Kom niet met meerdere mensen uit één huishouden;
 • Volg bij aankomst de aangegeven route (zie onderstaande afbeelding). Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van jouw geplande training op de locatie en wacht op de daarvoor aangewezen plek;
 • Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Kleedkamers en de kantine zijn gesloten. Zorg dat je thuis al naar de toilet bent geweest, douchen is niet mogelijk dus direct na de training naar huis;
 • Neem je eigen bidon mee (bij voorkeur met naam erop) gevuld om uit te drinken;
 • Blijf met jouw team binnen het toegewezen trainingsgebied en zet dit gebied af met pionnen.
 • Nogmaals: Verlaat na de training direct de sportlocatie en ga richting huis. Bij aankomst thuis opnieuw je handen wassen met water en zeep minimaal 20 seconden.

Wij willen benadrukken dat deelname aan de training géén verplichting is.

Indien je het niet ziet zitten om je kind(eren) te laten trainen i.v.m. de huidige situatie aangaande het Corona-virus, houd je kind(eren) dan gerust thuis. Wij hebben hiervoor alle begrip. Je kunt dit kenbaar maken aan de trainer.

Tevens nog wat extra maatregelen voor de leiders/trainers:

 • Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;
 • Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • Neem ook met de kinderen de regels voorafgaand aan de training door. Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • Volg de voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen m.u.v. de ballen;. Verantwoordelijk voor de materialen zijn:

Titan: Gea bij tekort contact opnemen met Harry.

Neem contact met één van hun op om hier afspraken over te maken.

Zet bij voorkeur de materialen zelf uit en haal de materialen zelf weer van het veld. Neem ook zelf de materialen mee naar huis en weer richting de training. Op deze manier is desinfectie/schoonmaak niet noodzakelijk omdat alleen de trainer de materialen aanraakt.

Neem deze mee naar huis, aangezien de kantine en kleedkamers gesloten blijven;

 • Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • Zorg dat er geen toeschouwers aanwezig zijn bij de training;
 • Alvast ter voorbereiding: Ben je trainer van de leeftijdscategorie 12 jaar en ouder? Let dan op de volgende zaken: Train bij voorkeur maximaal 45 minuten tot een uur (in verband met concentratie en het feit dat er geen partijspel e.d. gedaan mag worden) en geef je training volgens de VTON-trainingsapp. Deze is ingericht op de 1,5 meter-maatregel.
Back To Top