Voetbal
Teamindeling voor het seizoen 2018-2019

Op maandag 11 juni is er in de kantine van Titan een ouderavond gepland. Op deze avond word bekend in welk team uw kind in het seizoen 2018-2019 zit.

Voor vragen kunt u zich wenden tot één van de jeugd coördinatoren.

De ouderavond begint om 19.30 uur

 

Back To Top