_DSC4905

ZEIST – De Commissie De Vries heeft dit jaar in opdracht van sportkoepel NOC*NSF een onderzoek gedaan naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Vandaag komt de commissie – die wordt geleid door oud-minister Klaas de Vries – met haar conclusies en aanbevelingen.

Het onderzoek moet uitmonden in concrete aanbevelingen voor sportorganisaties en andere betrokken partijen, om zo seksuele intimidatie en misbruik in de toekomst te voorkomen en aan te pakken. Daarnaast is het belangrijk dat de slachtoffers uit het verleden alsnog de ondersteuning krijgen die nodig is en dat daders alsnog worden opgespoord, vervolgd en bestraft.

De KNVB heeft seksuele intimidatie en misbruik hoog op de agenda staan en doet er alles aan om al het grensoverschrijdende gedrag uit de voetbalsport te bannen. We erkennen dat het leed dat seksuele intimidatie en misbruik veroorzaakt, vaak immens is en dat er in het verleden vaak te weinig aandacht is geweest voor het onderwerp. We doen er alles aan om sporters in de toekomst zoveel mogelijk leed te besparen.

Maatregelen
De KNVB heeft al diverse maatregelen genomen om seksuele intimidatie en misbruik in het voetbal tegen te gaan. Zo hebben we vertrouwenscontactpersonen (VCP) waar mensen terecht kunnen die slachtoffer of verdachte zijn van seksueel misbruik in het voetbal en adviseren we voetbalclubs bij incidenten op dit gebied. Verder adviseren wij dat iedere voetbalclub dit thema op de agenda moet plaatsen, bijvoorbeeld door een eigen VCP aan te wijzen. Ook adviseren we clubs referenties op te vragen van vrijwilligers en trainers, het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het vier-ogen-principe in de kleedkamer.

De komende periode komt de KNVB richting verenigingen met een overzicht van aanknopings- en aandachtspunten die de Commissie De Vries ziet op verenigingsniveau.

Voor meer informatie verwijzen wij jullie graag door naar https://www.knvb.nl/themas/seksuele-intimidatie

Slachtoffers en/of betrokkenen in het voetbal kunnen terecht bij onze vertrouwenscontactpersoon Pascal Kamperman: 0343-499 182 of mail naar vcp@knvb.nl

Back To Top