Rapport seksuele intimidatie en misbruik in de sport

ZEIST – De Commissie De Vries heeft dit jaar in opdracht van sportkoepel NOC*NSF een onderzoek gedaan naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Vandaag komt de commissie – die wordt geleid door oud-minister Klaas de Vries – met haar conclusies en aanbevelingen. Het onderzoek moet uitmonden in concrete aanbevelingen voor sportorganisaties en andere betrokken […]

Back To Top