Latjetrap

Wie word de latjetrap koning van NWVV?

Het komende seizoen mogen alle spelers die lid zijn van NWVV het tegen elkaar opnemen om de NWVV latjetrap bokaal 2018-2019! De eerste ronde zal eind september of begin oktober gaan plaatsvinden.

Afstanden en puntentelling

Alle deelnemers werken minimaal de volgende onderdelen af:
 Vijfmaal een poging vanaf 11 meter (1 punt)
 Vijfmaal een poging vanaf 16 meter (2 punten)
 Vijfmaal een poging vanaf 20 meter (3 punten)

In totaal werkt iedere deelnemer dus minimaal vijftien pogingen af, vijf vanaf iedere afstand. Iedere keer dat een deelnemer bij een officiële poging de lat raakt wordt bovenstaande punten toebedeeld, ongeacht de afstand waarvan men de lat raakt. Om een punt te krijgen dient de bal, zonder onderbreking vanaf het moment dat de bal de voet verlaat, direct de lat te raken. De scheidsrechter in kwestie beslist te allen tijde of de poging reglementair is verlopen en of de lat ook daadwerkelijk is geraakt. Hierover bestaat geen discussie.  Nadat iedere deelnemer vijftien pogingen heeft afgewerkt wordt de eindstand bepaald.

Eerste ronde

Iedereen die mee wil doen aan de NWVV latjetrap bokaal krijgt in september en oktober de kans zich te kwalificeren (voor of na de training) voor de grote finale die aan het einde van het seizoen tijdens de jaarlijkse afsluiting gehouden zal worden. Van alle deelnemers blijven er 10 deelnemers over die naar de finale gaan. Haal je de finale dan kan je het hele seizoen nog door oefenen.

Deelname

Aanmelden kan tot en met zaterdag 22 september via latjetrapbokaal@nwvv.nl. Deelname is gratis!

 

Back To Top