Nieuwe aanvraag voor sport en cultuur schooljaar 2020-2021

Dit schooljaar heeft u kinderen  een sport- en/of cultuurkans gegeven via het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe.  De aanvraag stopt op 30 juni 2020. Als de kinderen ook volgend schooljaar, na 30 juni, deel wil nemen aan sport en/of cultuur, dan moet er  een nieuwe aanvraag komen!  Het is van belang dat u weet dat …

Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe kan helpen!

Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe kan helpen! Als door het Coronavirus of een andere oorzaak het geld ontbreekt waardoor kinderen of jongeren geen lid kunnen blijven of worden van een sport-, muziek of dansvereniging, dan kan het Jeugdfonds de contributie betalen. Natuurlijk ligt alles nog stil maar als de aanvraag nu gedaan wordt, kunnen kinderen …

Corona – virus

In overeenstemming met de nieuwe en uitgebreide voorzorgsmaatregelen van de KNVB, overheid en het RIVM zijn alle activiteiten niet tot 29 maart uitgesteld, maar tot 6 april. Zijn er vragen? Neem contact op met het bestuur.