Voetbal

Hallo allen,

Woensdag 14 maart was er een evaluatie gepland voor de leiders en trainers van NWVV/Titan omtrent POD (Positief Opgroeien Drenthe). Er was weinig opkomst en dit labelen wij als positief. We gaan er vanuit dat de lage opkomst voortvloeit uit het feit dat er de afgelopen periode weinig incidenten zijn gebeurd en iedereen op zijn of haar positieve manier heeft bijgedragen aan een positieve opgroeiende vereniging.

De afgelopen periode was intensief door het implementeren van de VTON-app en we kunnen nu al aangeven dat er al veel trainers van onze vereniging met deze app werken. Een leerlijn volgen, door de gehele jeugd, om onze leden het beste te kunnen bieden op een manier wat door elke trainer gevolgd wordt.
Positief is ook de pro-actieve houding van onze leiders en trainers met betrekking tot het vinden van sponsoren, het meedenken voor activiteiten wat bijdraagt tot meer saamhorigheid. En het geven van feedback omtrent “de toekomst van voetbal in Nieuw Weerdinge”.

Positief is ook dat Anne Prins (SportDrenthe) vaak benoemd bij andere verenigingen en instanties dat NWVV/Titan de grootste opkomst had bij de implementatie, we het levend houden door evaluatie-bijeenkomsten te organiseren en dat “Welzijn in het dorp” (Kim de Vries en haar collega van Sedna) steeds meer geïntegreerd wordt binnen onze vereniging.

Al met al goede ontwikkelingen, waar we graag in november met de gehele jeugdafdeling bij stil willen staan. Positieve dingen mogen genoemd worden, maar het kan altijd beter. En dat doen we samen!
Met vriendelijke groet,

Namens het jeugdbestuur en JVBP-commissie,

Ramona Hilberts
Werkgroep JVBP NWVV/Titan
Back To Top