Beste dorpsgenoten,
We willen graag beginnen
met een woord van dank
naar alle leden van Titan en
NWVV die in deze moeilijke
tijden achter de clubs zijn
blijven staan en ons financieel hebben gesteund. Zonder de contributie zou deze moeilijke
periode voor de voetbalverenigingen nog moeilijker en zwaarder zijn geworden. Door de
tweede golf en de bijkomende maatregelen zijn kantines gesloten en is het voor senioren
nagenoeg onmogelijk om onze geliefde sport nog te beoefenen. Achter de schermen wordt
heel hard gewerkt door de besturen van Titan, NWVV en het jeugdbestuur om alles wat wel
mag, goed te laten verlopen. De vrijwilligers die hierbij betrokken zijn willen we hartelijk
bedanken voor hun inzet. Denk hierbij aan de mensen achter de schermen maar ook aan
trainers en leiders die de afweging maken wel of niet de velden op te gaan, waarbij zij
persoonlijk een afgewogen risico nemen om in de buitenlucht de jonge generatie
gecontroleerd te laten sporten en een uitlaatklep te bieden aan de jonge sporters.
Helaas merken we als verenigingen dat de spoeling bij onze vrijwilligers steeds dunner
wordt, iets wat ook door de KNVB als landelijk probleem wordt gezien. Zowel Titan, NWVV
als het jeugdbestuur heeft op verschillende manieren geprobeerd vrijwilligers te werven,
maar we lopen er allemaal tegenaan dat vaak dezelfde mensen vele taken vervullen omdat
er niemand voor te vinden is. Denk hierbij aan mensen die vaak bardienst draaien, meerdere
wedstrijden fluiten, verschillende groepen training geven, verschillende taken binnen een
bestuur of zelfs in meerdere besturen plaats nemen. In een ultieme poging om een grotere
pool van vrijwilligers te krijgen, zetten we deze oproep in de streekbode:
Lijkt het u leuk om actief deel te nemen als vrijwilliger bij het voetbal? Neem dan
vrijblijvend contact met ons op.
Hierbij kunt u denken aan een of meer van de volgende activiteiten / taken:

 • Bardienst draaien op trainingsavonden en/of weekend dagen
 • Scheidsrechter / grensrechter
 • Orde dienst draaien (drinken klaarzetten in de kleedkamers, barleden ondersteunen)
 • Trainer / leider van een (jeugd)team
 • Administratieve taken
 • Schoonmaak van kleedkamers, kantine, sportpark
 • Klussen / onderhoudswerkzaamheden
 • PR en communicatie
 • Organiseren van festiviteiten
 • Bestuurslid
  Mocht u hierboven een of meerdere taken of activiteiten zien staan die u aanspreken en lijkt
  het u leuk om hier meer over te weten, of zou u zich aan willen melden als vrijwilliger dan
  kunt u contact met ons opnemen via de volgende email adressen:
  secretaris@vvtitan.nl
  secretaris@nwvv.nl
  secretarisnwvvtitan@gmail.com
  We hopen dat u komende tijd na wilt denken over onze oproep. Zonder vrijwilligers is het
  steeds moeilijker om onze mooie sport door te laten gaan. Zoals bij elke vereniging zijn de
  vrijwilligers ook hier een onmisbare spil in de organisatie. We hopen samen met jullie te
  kunnen werken om zoveel mogelijk sporters de mogelijkheid te geven onbezorgd te genieten
  van het voetbal in eigen dorp.
  Vriendelijke groeten
  Besturen van Titan, NWVV en het jeugdbestuur

Back To Top